h-assortiment

Kalkhoudende grond of zure grond
De zuurtegraad (pH) van de bodem is één van de factoren die bepalend zijn voor de bodemvruchtbaarheid. De zuurtegraad beïnvloedt de opname van voedingselementen via de wortels, bepaalt mee de grondstructuur en is van levensbelang voor een gevarieerd en actief bodemleven. Men spreekt van een zure bodem wanneer de pH lager is dan 7 en van een kalkhoudende bodem bij een pH boven 7.

De pH van de bodem hangt af van verschillende factoren, zoals de minerale samenstelling van de grond, de mate van humusvorming uit afgestorven plantmateriaal, omzettings- en uitspoelingsprocessen van minerale zouten, het gebruik van chemische meststoffen, de invloed vaan zure regen, de werking van de seizoenen, etc.

De optimale zuurtegraad is afhankelijk van de plantensoort en van de grondsoort. Daarom is het belangrijk te weten wat de zuurtegraad van uw grond is. Deze informatie vertelt u namelijk welke planten het best gedijen in uw tuin en wat u moet doen om een bepaalde plant in uw tuin ideaal te laten groeien.

Wat zijn zuurminnende en kalkminnende planten?
De meeste planten in onze siertuin vragen een zwak zure tot neutral grond (pH 6.5-7). Uitzondering zijn de zuurminnende planten, zoals de rhododendron en azalea, die een zuurdere grond vragen (pH 4.5-6) en de kalkminnende planten zoals lavendel vragen (pH hoger dan 7). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest bekende van deze twee groepen.

kalkminnend (pH > 7) planten Zuurminnend (pH 4.5-6)
Aucuba japonica Azalea
Buddleja (vlinderstruik) Calluna (hei planten)
Buxus Camellia
Clematis Corylopsis
Gazon (gras) Enkianthus campanulatus 
Groente planten Erica carnea (hei planten)          
Helleborus (kerstroos) Gaultheria (bergthee)
Hypericum (hertshooi) Hamamelis (toverhazelaar)
Lavendel Hydrangea (blauwe hortensia)
Perovskia Magnolia soulangeana
Philadelphus (boerenjasmijn) Kalmia latifolia     
Rosmarinus (rozemarijn) Pernettya mucronata  
Salvia (salie) Pieris
Syringa (sering) Rhododendron 
Taxus Skimmia
Vitis (druif) Trillium gradiflorum
Wisteria (blauwe regen) Vaccinium
de meeste rozen de meeste coniferen

Kalk minnende planten
In een gazon (klik op het woord gazon voor meer info) waar de grond te zuur is ontstaat vaak mos. Gras groeit immers niet op een te zure bodem, mos wel. Dus krijgt mos de overhand in het gazon. Dit mos kan met verticuteren eruit gehaald worden. Door het strooien van kalk wordt de zuurgraad weer verhoogd en zal het gras beter gaan groeien en is er geen kan meer voor mos. Het beste kan kalk gestrooid worden in het najaar, de winter of het vroege voorjaar.

Lavendel is ook een kalkminnende plant. Naast een aangepaste bemesting is dan ook een goede kalkvoorziening van belang. Lavendel vraagt flink wat kalk voor een goede opname van de voeding uit de toegediende meststoffen. Strooi daarom jaarlijks DCM Groen-Kalk® in het vroege voorjaar.
Een goed doorlatende bodem is naast een zonnige standplaats, een aangepaste bemesting en voldoende kalk een vierde vereiste voor gezonde lavendel.

Buxus (klik op het woord buxus voor meer info) heeft naast voldoende meststoffen ook kalk nodig om deze meststoffen op te nemen.
Ons advies is dan ook om wanneer u uw gazon bekalkt ook bij de buxushaagjes, buxus in de grond en de buxus in potten kalk strooit. De dosering staat op de verpakking.
altalt alt


          

                   
Zuurminnende planten
Gebruik voor het aanplanten en bijmesten speciale producten, zo houdt u de grond zuur en kunnen de zuurminnende planten optimaal groeien en bloeien.
Kies voor het aanplanten de blauwe DCM Vivimus en voor het bijmesten DCM Azalea / rhododendron en hortensia mest.
alt alt

Voor meer informatie kijk op de website van DCM (klik hier!)